Λιπομέτρηση

Με τον πλέον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας, είμαστε σε θέση να αναλύσουμε με απόλυτη ακρίβεια το ποσοστό λίπους σας καθώς και λοιπές ανθρωπομετρικές μετρήσεις.
Η Tanita MC780 αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην επαγγελματική σειρά ζυγών – λιπομετρητών !
Μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος εκτελείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

tanita 780

Μετρήσεις

• Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Εξωκυττάριο υγρό
• Ενδοκυττάριο υγρό
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Αναλογία ECW/TBW
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Phase Angle
• Basal Metabolic Rate indicator
• Μεταβολική ηλικία
• Κατανομή σωματικού λίπους
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση μυών κάτω άκρων
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση,